και εγενετο κατοικητηροιν δαιμονιων, και φυλακη παωτος πνευματος ακαθαρτου... ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:2

 


No comments:

Post a Comment